Welcome!

Đây là chỗ dành cho cựu học sinh trường Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn TrườngTộ, từ lớp 8A niên khóa 1971-1972 đến lớp 12T1 niên khóa 1975-1976 . Ai khác có hứng thú xin cứ tự nhiên.

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Trường cũ, ngày nay

Sân Trường 
                   Author: giabaophuc | Photos provided by Panoramio are under the copyright of their owners

Còn những hình dưới đây là do Vũ Ngọc Anh Thọ chụp.

Sân trường


 
Xưởng SắtGò-Cơ Khi - Điện


Cổng trường


  

Bấm vào đây để xem toàn bản đồ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét