Welcome!

Đây là chỗ dành cho cựu học sinh trường Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn TrườngTộ, từ lớp 8A niên khóa 1971-1972 đến lớp 12T1 niên khóa 1975-1976 . Ai khác có hứng thú xin cứ tự nhiên.

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Những hình ảnh trước năm 1975

 Từ trái qua phải. Ngồi: Bình, Bắc, Bảo Đức, Hùng. Hàng đứng: Hải, Kim Hùng, Đỉnh, Đình Hòa, Tấn Đức, Công Hòa, Phúc

Đây là biển Đại lãnh. Sau khi tắm. Đang chờ xe lửa Đại Lãnh-Nha Trang đến kéo về.


Hình này do thầy Du chụp. Toàn là T1, trừ đứa ngoài cùng bên trái ở đâu nhảy vô ăn ké.

Đêm lửa trại. Đứng giữa mặc áo trắng là thầy Ấn

Trên tàu Hải Quân 503. Ngày 3 tháng 8 năm 1973

Từ trái qua phải: An, Huỳnh.K.Hùng, Hòa, Bình(ngồi), Phạm Ngọc Hùng (che mặt), Đức, Hải, Hòa
Máy của An, hình do Đông chụp, trên tàu Hải Quân 503 

Còn đây là Hà Thượng Hùng. Đẹp trai ra phết. Nghe nói đã tu  không màng thế sự nữa rồi.

 Xem thêm hình phe ta tại trại du khảo ở đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét