Welcome!

Đây là chỗ dành cho cựu học sinh trường Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn TrườngTộ, từ lớp 8A niên khóa 1971-1972 đến lớp 12T1 niên khóa 1975-1976 . Ai khác có hứng thú xin cứ tự nhiên.

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Các Thầy dạy lớp T1 và bạn bè trong ngày Họp mặt Truyển Thống

 

Các thầy và bạn bè lớp T1 trong ngày Họp mặt Truyển Thống cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ & Phan Đình Phùng

Ngày lễ nhà giáo 20-11-2010 tại trường
 
Ngày lễ nhà giáo 20-11-2010 tại trường
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét