Welcome!

Đây là chỗ dành cho cựu học sinh trường Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn TrườngTộ, từ lớp 8A niên khóa 1971-1972 đến lớp 12T1 niên khóa 1975-1976 . Ai khác có hứng thú xin cứ tự nhiên.

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Đặc San 2013

Đây là Đặc San của cựu học sinh Nguyễn Trường Tộ và Phan Đình Phùng, phát hành năm 2013.
Cám ơn An đã chịu khó scan hơn 100 trang báo này.
Ai chưa có bản in có thể tải về máy để xem từ từ

Tải về ở đây
Xem online ở đây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét