Welcome!

Đây là chỗ dành cho cựu học sinh trường Trung Học Kỹ Thuật Nguyễn TrườngTộ, từ lớp 8A niên khóa 1971-1972 đến lớp 12T1 niên khóa 1975-1976 . Ai khác có hứng thú xin cứ tự nhiên.

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Gặp mặt năm 2012

Trương Công Hòa về thăm.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét